Varovanje podatkov

V skladu z določili 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta, z dne, 27. aprila 2016, o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR) je direktor podjetja Izidor Jekovec imenoval mag. Renato Zatler, CIPP/E (www.dataofficer.si) za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov.

V primeru, da imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov ali bi želeli uveljavljati pravice, ki vam jih zagotavlja GDPR, pooblaščeno osebo lahko kontaktirate preko e-pošte na naslov varstvopodatkov@integral-avto.si

Nazaj